wonen

Met ingang van 01-09-2017 is de logeeropvang bij Foveo opgeheven. Ondanks dat er veel vraag naar is kiezen wij voor een andere vorm van opvang: kortdurend tot langdurende zorgopvang.
Op dit moment zijn er drie woonplekken en wordt er gewerkt aan uitbreiding met twee extra woningen.
Wonen met zorg betekent bij Foveo dat jij in een eigen unit woont en zorg op maat krijgt.
Wist je overigens dat Foveo óók ambulante zorg kan leveren? Dit kan in de zgn. OWO gemeenten en in Smallingerland.
Kijk elders op onze site voor aanmelding en informatie.


(Let op: Foveo ondersteunt geen wonen aan personen die medische verzorging nodig hebben.)

Adres

Foveo zorg- en dienstverlening

Domela Nieuwenhuisweg 92

9245 VC Nij Beets

Tel : 06 24 88 29 11

E-mail : info@foveo.nl