Zorg

De doelgroep is gevarieerd van aard: mensen met een lichte verstandelijke beperking maar ook mensen  die onder behandeling van de GGZ zijn vinden bij Foveo de juiste begeleiding.

Vanuit Foveo Zorg worden de volgende vormen van ondersteuning aangeboden:
woontraining.
Bij woontraining woon je op het erf bij Riemer en Marjoleine. Je huurt een eigen woning en de zorg wordt geboden op momenten die jij wilt.
Er is zorg beschikbaar van 07:00 tot 00:30.
Bij calamiteiten is er altijd een begeleider beschikbaar. Oók als het midden in de nacht is.
Woontraining is mogelijk met een WMO beschikking waarbij wij streven naar een zo laag mogelijke indicatie in begeleiding en een zo hoog mogelijk rendement.
Burenzorg is onderdeel van de woontraining: wat kun jij de anderen bewoners bieden en wat kun jij leren om om te gaan met je buren?
Daarbij is burenzorg onbetaald en zeker voor jou onbetaalbaar: Jij krijgt veel van je buren en wij stimuleren jou om mee te doen in de omgeving waar je woont.

Individuele begeleiding
Deze begeleiding wordt geleverd aan jongeren vanaf 18 jaar tot volwassen.
Individuele begeleiding kan zowel in de thuissituatie plaats vinden maar is ook mogelijk op een andere locatie.
De financiering vindt plaats d.m.v. een zorgindicatie waarbij er in principe zorg in natura geleverd wordt door Foveo. Ook is het mogelijk om gebruik te maken van zorg d.m.v. een persoonsgebonden budget. Voor de afgenomen zorg is in de regel een eigen bijdrage verschuldigt via het CAK.
De vorm van de individuele begeleiding is vastgelegd in een persoonlijk plan en sluit aan bij de geldende wet- en regelgeving in de zorgsector.
Foveo biedt woontraining en begeleiding echter niet aan indien er sprake is van een VG06 of hoger.
Voor deze groep heeft Foveo een kleine, interne 24-uursvoorziening opgezet waarbij er maximaal plaats is voor twee clienten. Deze plaatsen zijn op dit moment bezet.

Voor meer informatie over wonen met begeleiding op onze locatie in Nij Beets kun je vinden onder het kopje "wonen".

De hulpverleners van Foveo zijn allen individueel gecertificeerd KIWA-hulpverleners en voldoen aan de hoogste standaarden van kwaliteit in zorg-, en dienstverlening.
Kijk voor meer informatie op "contact en info" en klik naar de betrokken medewerker.

Informatie

 • Contact
 • Adres

  Foveo zorg- en dienstverlening

  Domela Nieuwenhuisweg 92

  9245 VC Nij Beets

  Tel : 06 24 88 29 11

  E-mail : info@foveo.nl