Zorg

De doelgroep is gevarieerd van aard: mensen met een lichte verstandelijke beperking maar ook mensen  die onder behandeling van de GGZ zijn vinden bij Foveo de juiste begeleiding.

Vanuit Foveo Zorg worden de volgende vormen van ondersteuning aangeboden:
Individuele begeleiding
Deze begeleiding wordt geleverd aan jongeren vanaf 18 jaar tot volwassen.
Individuele begeleiding kan zowel in de thuissituatie plaats vinden maar is ook mogelijk op een andere locatie.
De financiering vindt plaats d.m.v. een zorgindicatie waarbij er in principe zorg in natura geleverd wordt door Foveo. Ook is het mogelijk om gebruik te maken van zorg d.m.v. een persoonsgebonden budget. Voor de afgenomen zorg is in de regel een eigen bijdrage verschuldigt via het CAK.
De vorm van de individuele begeleiding is vastgelegd in een persoonlijk plan en sluit aan bij de geldende wet- en regelgeving in de zorgsector.

Voor meer informatie over wonen met begeleiding op onze locatie in Nij Beets klikt u op In-tego.

De hulpverleners van Foveo zijn allen individueel gecertificeerd KIWA-hulpverleners en voldoen aan de hoogste standaarden van kwaliteit in zorg-, en dienstverlening.
Kijk voor meer informatie op "contact en info" en klik naar de betrokken medewerker.

Adres

Foveo zorg- en dienstverlening

Domela Nieuwenhuisweg 92

9245 VC Nij Beets

Tel : 06 24 88 29 11

E-mail : info@foveo.nl