Algemene voorwaarden

Op alle diensten en leveringen van Foveo is een overeenkomst van toepassing. Deze overeenkomst wordt opgesteld na een eerste kennismaking.

Foveo houdt van haar clienten een zorgdossier bij alsmede een registratie van medische gegevens. Deze registratie voldoet volledig aan de AVG.

Op de website van Foveo wordt door Foveo niet actief informatie vastgelegd van de bezoekers. Daar waar informatie vastgelegd wordt in de vorm van coockies is dit functionele informatie om de website te kunnen gebruiken. Foveo doet intern niets met de informatie die uit deze coockies te halen zou kunnen zijn. Op geen enkele wijze verwerken wij de geleverde informatie: u / jij bent bent vrij om onze site te bezoeken en het is voor ons niet relevant wie gebruik maakt van deze site

In het kader van kwaliteitszorg verricht Foveo registraties van / over clienten en medewerkers. Ook deze registraties voldoen aan de wettelijke eisen conform de AVG.

Foveo is aangesloten bij een klachtenorgaan en heeft een uitgebreid protocol rondom privacy en klachten.

Voor de diensten van Foveo Consultancy geldt dat er gewerkt wordt met een overeenkomst van opdracht. Deze overeenkomst wordt in overleg opgesteld en omvat de aard van de werkzaamheden alsmede de aansprakelijkeheid jegens elkaar. De overeenkomst is bindend voor beide partijen.

 

Adres

Foveo zorg- en dienstverlening

Domela Nieuwenhuisweg 92

9245 VC Nij Beets

Tel : 06 24 88 29 11

E-mail : info@foveo.nl