Riemer

Riemer  (1970) is op jonge leeftijd begonnen met werken in de zorgsector, voornamelijk de doelgroepen "VG" en "gedragsproblematiek".
Tijdens zijn loopbaan is hij onder andere betrokken geweest bij meerdere reorganisaties, heeft hij een aantal implementatietrajecten rondom wetgeving aangestuurd en is als "betrokken leider" altijd ook op de werkvloer aan het werk geweest. Meer dan 30 jaar opleiding en ervaring hebben hem een hulpverlener pur sang gemaakt.

In zijn carriere komen kenmerken als passie voor de zorgvrager, efficient werken, weinig overhead, menselijke teamleider sterk naar voren. Daarnaast staat hij bekend om zijn grote dossier- en mensenkennis.
Zijn CV omvat meerdere jaren in adviesorganen waaronder ondernemingsraden, vakbondswerk en organen binnen enkele kerkgenootschappen. Ook is hij als interim in de zorg meermalen aan de slag geweest om zorginstellingen te reorganiseren en nieuwe wet- en regelgeving te implementeren in instellingen.

Riemer staat bekend om zijn "geen gezeur" mentaliteit.
Wat recht is blijft recht en wat krom is buigen we bij!

Samen met Marjoleine (zijn echtgenote) vormt hij het begeleidend echtpaar bij Foveo Wonen.
Riemer is gediplomeerd sociotherapeut, heeft de nascholing gedragsproblematiek met goed gevolg afgerond en is tevens complementair geneeskundig geschoold op het gebied van geneeskracht uit bloesems. Hij is tevens geregistreerd coach bij de Vereniging van Christen Coaches.
Daarnaast is hij de ontwikkelaar van de persoonsgerichte ontdekkingsmethodieken  "Mijn eigen Krachtcentrale" en "In een jaar op de rit".

Riemer is overtuigd christen en is betrokken bij lokaal en interlokaal kerkelijk werk. In zijn vrije tijd schrijft hij teksten voor diverse media, gedichten en vrije poezie en is hij een fervent luisteraar en speler van orgelmuziek. Riemer is getrouwd met Marjoleine, heeft drie kinderen, een pleegzoon en woont met zijn echtgenote in Nij Beets.

Riemer is KIWA geregistreerd hulpverlener niveau 5 onder registratienummer 13950 (www.mijnkeurmerk.nl)

 

Adres

Foveo zorg- en dienstverlening

Domela Nieuwenhuisweg 92

9245 VC Nij Beets

Tel : 06 24 88 29 11

E-mail : info@foveo.nl