Marjoleine

Marjoleine (1971) heeft in haar werkzame leven carriere gemaakt in de kinderopvang.
Begonnen binnen het peuterspeelzaalwerk is zij later gaan werken in de buitenschoolse opvang. 
Hier viel het haar op dat ze veelal oog voor de "lastiger" kinderen had.
Na de geboorte van haar 2e kind is ze tijdelijk gestopt met werken en in 2005 heeft ze haar werk weer opgepakt.

Marjoleine heeft qua achtergrond de opleiding AW en heeft daarna een opleiding kinderpsychologie gevolgd. Ook heeft zij trainingen gevolgd rondom "visie en attitude" en zorgplansystematieken en heeft ze bijscholingen gehad rondom autisme.
Marjoleine haar sterke kant is de begeleiding van mensen met persoonlijkheidsproblematiek.
Marjoleine schakelt snel, is accuraat in haar werk en is een duidelijke doelstrever.

Marjoleine is getrouwd, heeft drie kinderen, een pleegzoon en woont met haar echtgenoot in Nij Beets.Marjoleine is actief binnen de kerkelijke gemeente waar zij samen met haar man lid van is, heeft jarenlang in diverse besturen gewerkt als voorzitter en is momenteel actief in een aantal dorpsactiviteiten maar ook binnen http://www.stichtingcolours.nl als bestuurslid. Daarnaast is ze een fervent lezer.

Marjoleine is KIWA geregistreerd hulpverlener niveau 4 onder nummer 13951 (www.mijnkeurmerk.nl)

Adres

Foveo zorg- en dienstverlening

Domela Nieuwenhuisweg 92

9245 VC Nij Beets

Tel : 06 24 88 29 11

E-mail : info@foveo.nl